Kategorije

Top-Ponudba
Tehnika & elektronika
Gospodinjstvo
Šport & prosti čas
Avtomobilizem
Male živali
Dom&vrt
Za otroke
Živila

Najcena Android App

Ugodnosti & akcije zmeraj z mano!

Cene in akcije zmeraj s seboj! Naloži in preizkusi Android aplikacijo brezplačno.

Pogoji uporabe


Pozdravljeni na najcena.si - "Moj nakupovalni vodnik"

 

Veseli nas, da ste nas obiskali na naših straneh, kjer za Vas zbiramo in primerjamo aktualne ponudbe zanimivih produktov.

 

PROSIMO, DA SKRBNO PREBERETE POGOJE UPORABE. POGOJI UPORABE DOLOČAJO POD KATERIMI POGOJI VAM NAJCENA.SI OMOGOčA UPORABO SVOJEGA PORTALA IN STORITEV. Z UPORABO KATEREKOLI OD STORITEV IN/ALI PORTALA POTRJUJETE, DA STE PREBRALI POGOJE UPORABE TER SE Z NJIMI STRINJATE.

 

1. POGOJI UPORABE ZA UPORABNIKA

Uporabniki se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih posredovali na Najcena.si, točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Podjetje Naj splet d.o.o. ne odgovarja za netočne oz. nepopolne podatke.

Podjetje Naj splet d.o.o. si pridružuje pravico, da uporabniku blokira uporabniški račun ali ga izbriše iz baze podatkov Najcena.si, če ugotovi ali sumi, da je vpisal napačne podatke.

 

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA STORITEV

Podjetje Naj splet d.o.o. se zavezuje se bo trudila da:

- bo Najcena.si delal brezibno in brez napak;
- bo poskrbel za varno povezavo med strežnikovim in računalniškim uporabnikom, na katerem se uporablja Najcena.si.

Podjetje Naj splet d.o.o. ne odgovarja za:

- kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica programske opreme ali strojne opreme podjetja, stranke ali drugih uporabikov;
- morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero stranke in drugi uporabniki uporabljajo Najcena.si;
- slabo delovanje ali nedelovanje Najcena.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
- motnje delovanja Najcena.si, ki so posledica višje sile ali vdora;
- izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delvoanja ali nedelovanja Najcena.si;
- netočne podatke, ki jih vpisujejo in objavljajo stranke ali uporabniki na Najcena.si;
- pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo sms in/ali elektronskih sporočil;
- za škodljive posledice uporabe vsebin Najcena.si, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;
- zagotovitev odzivnosti uporabnikov na oglase in ponudbe strank, ker so ti odvisni od zahtev ter karakteristik nastavitve obveščanja.

 

3. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Uporabnik z vpisom v bazo na portalu www.najcena.si izvajalcu pusti osebne podatke oz. informacije.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se zavezujemo, da bomo podatke uporabljali izključno v namen, za katerega so nam bili ti posredovani in da ne bomo vršili nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh.

Osebne podatke lahko uporabnik kadarkoli odstrani iz baze.

Obveščanje uporabnikov poteka dokler bodo podatki uporabnika vpisani v bazo in dokler bodo e-nastavitve zahtevale aktivno obveščanje o izbranih vsebinah.

Spletni portal najcena.si si pridržuje pravico izjemoma elektronsko obveščati vse uporabnike sistema najcena.si v primerih večjih sprememb delovanja sistema in novostih, ki jim lahko kortistijo.

 

4. POGOJI UPORABE IN STORITVE ZA NAROČNIKE


Storitve na Najcena.si obsegajo storitve, ki se tržijo in so opredeljene na Najcena.si:

- Objavo in primerjavo produktov na Najcena.si
- Oglaševanje na Najcena.si
- Urejanje, selekcija in arhiviranje produktov in cen

Pogoji poslovanja določajo in urejajo vsebine in storitve Najcena.si. Z uporabo spletnih strani in storitev Najcena.si se strinjate s pogoji uporabe.

Ponudnik storitev je podjetje Naj splet d.o.o., Kidričeva ulica 24 b, 3000 Celje

Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je naročila storitev na Najcena.si

Uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve na Najcena.si

4.1. SPLOŠNA DOLOčILA

Poslovno razmerje med naročnikom in ponudnikom se sklene po opravljenem naročilu storitve in potrditvijo cene ponudnika. Za obdobje daljšega sodelovanja je možno skleniti individualno pisno pogodbo med naročnikom in ponudnikom Naj splet d.o.o..

Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

Naročnik se zavezuje, da bo objavil oglase in produkte, ki ne bodo kršili veljavnega Zakona o oglaševanju in ne bodo v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Naročnik se zavezuje, da ne bo objavil oglasov in produktov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, spodbujalo rasne, spolne in narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi, zaščiti okolja in kulturne dediščine, žali verska ali politična prepričanja ali škodi interesom uporabnikov Najcena.si.

Naročnik se zavezuje, da bo račun plačal v roku, ki je določen na računu, v nasprotnem primeru si ponudnik  Naj splet d.o.o. pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

Naročnik je dolžan hraniti vsa gesla, ki mu jih posreduje ponudnik Naj splet d.o.o. in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati.

4.2. PRAVICA ZAVRNITVE IZVEDBE STORITVE

Naj splet d.o.o. si pridružuje pravico zavrniti oz. umakniti oglas in/ali produkt zaradi vsebine, izvora ali tehnične oblike, posebno v primeru, ko gre za kršenje veljavnega Zakona o oglaševanju in če je le-ta v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Pridružujemo si pravico zavrniti oz. umakniti oglas in/ali produkt naročnika v primeru, če oglas lahko prizadene spoštovanje človekovega dostojanstva, vzpodbuja rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ali dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žali verska ali politična prepričanja ali škodi interesom uporabnikov. V navedenem primeru izvajalec ni dolžan povrniti cene objave oglasa ali o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje naročnika.


5. SPLOŠNO

 

Za točnost vsebin ne prevzemamo odgovornosti. Slike so simbolne in ne odražajo dejanskega stanja produkta

 

6. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do sprememb določil splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obveščanja naročnika oz. uporabnika, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in internetnimi poslovnimi akti. Spremembe so objavljene na Najcena.si. če uporabnik oz. naročnik nadaljuje z uporabo Najcena.si, pomeni, da se uporabnik s spremembami strinja.

Za morebitna vprašanja in informacijo smo uporabnikom na voljo preko elektronske pošte: info[@]najcena.si